Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2018

mexicola
mexicola
mexicola
mexicola
mexicola
9474 8469
Reposted fromonlyman onlyman viajointskurwysyn jointskurwysyn
mexicola
mexicola
You don't form in the wet sand
You don't form at all
Oh, you don't form in the wet sand
I do
— Red Hot Chili Peppers, Wet sand
mexicola
7584 615b
mexicola
7583 67fd
mexicola
1319 efa7
Reposted fromnezavisan nezavisan vialekkaprzesada lekkaprzesada
mexicola
9075 0866 500
"To have someone understand your mind is a different kind of intimacy".
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaazazel azazel
mexicola

Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted fromlovvie lovvie viaateme ateme
mexicola
7313 f599
mexicola
8496 01d5 500
Reposted fromlaluna laluna viahindsight hindsight
mexicola
Że nie dałeś mi szczęścia
Pierścionka ani psa
Nie żałuję
Że nie dzwonisz po nocach
Kochanie tak to ja
Nie żałuję
Że nie załatwisz mi posady sekretarki
I że nie noszę twojej szarej marynarki
Że patrzysz na mnie jak teatralny widz
To nic,
to nic

Nie, nie żałuję
Przeciwnie bardzo ci dziękuję kochanie
Za to że jesteś królem karo
Że jesteś zbrodnią mą i karą
— A. Osiecka
mexicola
Nieprawda że tak miało być
Że warto w byle pustkę iść
To wciąż za mało, moje serce, żeby żyć
— A.Osiecka 'Uciekaj moje serce'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway
mexicola
1666 8443 500
Peaky Blinders (2013 - )
mexicola
1632 815d
Reposted frompurrn purrn vianezavisan nezavisan
mexicola
7552 1acc 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl