Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

mexicola
8259 d986
0804 a9ac

ferris-fields:

This makes me so happy and I don’t even know why.

1099 c4b7 500
Reposted fromopticculture opticculture viamefir mefir
mexicola
0422 be7f 500
mexicola
2135 01b1
Reposted fromumorusana umorusana viaphilomath philomath
mexicola
9768 17fb
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
mexicola
3512 c631
Reposted fromkrzysk krzysk viakrukowate krukowate
3218 c67f
Reposted frombrumous brumous viasleepingsickness sleepingsickness
mexicola
4612 cee4
Reposted fromkreatura kreatura

November 15 2017

mexicola

Pierwsza warstwa: skóra.
Druga warstwa: krew.
Trzecia warstwa: kości.
Czwarta warstwa: dusza.

A ślad
twoich zębów
jest najgłębiej,
najgłębiej.

 

— Świetlicki
mexicola
"Kiedy miał dwanaście lat, matka została nagle sama, bo ojciec ją opuścił. Chłopiec czuł, że stało się coś poważnego, ale matka osłoniła dramat neutralnymi i spokojnymi słowami, żeby go nie denerwować. Wychodzili tego dnia do miasta i Franz przy wyjściu z mieszkania zauważył, że matka ma na każdej nodze inny but. Nie wiedział, co robić, chciał jej zwrócić na to uwagę, ale jednocześnie bał się, że mógłby ją w ten sposób zranić. Spędził z nią w mieście dwie godziny i przez cały czas nie mógł oderwać wzroku od jej nóg. Wtedy po raz pierwszy zaczął pojmować, czym jest cierpienie".
— Milan Kundera "Nieznośna lekkość bytu"

November 08 2017

3203 8cca 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viabeinthe beinthe
mexicola
Reposted frommr-absentia mr-absentia viapanato panato
mexicola
2236 fd1f
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
mexicola
bellatorinmachina

South Africa, Johannesburg by elsa bleda

Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
mexicola
1663 6e60
Reposted fromnazarena nazarena viamoonwhale moonwhale
mexicola
Owszem, wiedziałam, że mieli romans, że piosenka Jeremiego W kawiarence Sułtan jest o nich, ale do głowy mi nie przyszło, że to było aż tak ważne i wielkie. Po raz pierwszy się zorientowałam, że to było coś znaczącego, gdy podczas koncertu zapytałam Agatę: „Jak myślisz, dla kogo mama napisała piosenkę Na całych jeziorach ty”? „Niejeden Pan myśli, że to dla niego, ale tak naprawdę napisała to dla leśnika z Mazur, Stanisława Popowskiego” – odparła. Jak Jeremi zobaczył to w telewizji, natychmiast oburzony do mnie zadzwonił i prawie krzyczał: „Dla jakiego Stacha Popowskiego? Jak tak można? Przecież to do mnie było pisane!”. A był już 80-letnim mężczyzną. Jemu strasznie zależało, by świat się dowiedział, że on był jej, a ona jego, miłością. No i się teraz dowiedział.

o romansie Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory
— Magda Umer
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

mexicola
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakmj kmj
3659 1d2c 500
Reposted fromopticculture opticculture viametafnord metafnord
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl